Gears

Gear

Mobil SHC 626 Viscosity at 40C : 68 Centistokes
Mobil SHC Cibus 150 Viscosity at 40C : 150 Centistokes
Mobil SHC Cibus 220 Viscosity at 40C : 220 Centistokes
Mobil SHC Cibus 68 Viscosity at 40C : 68 Centistokes
Mobil SHC Gear 150 Viscosity at 40C : 150 Centistokes

Gear-Helical Gear

Mobil SHC Cibus 150 Viscosity at 40C : 150 Centistokes
Mobil SHC Cibus 220 Viscosity at 40C : 220 Centistokes
Mobil SHC Gear 150 Viscosity at 40C : 150 Centistokes